Документи за преземање

Изјава за промена на снабдувач (преземи)
Полномошно (преземи)
Барање за раскнижување или враќање на уплатени средства (преземи)
Барање за раскинување на договор за снабдување (преземи)
Барање за промена на снабдувач (преземи)

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]