Како да станете наш корисник

За стекнување на право за учество на либерализиран пазар дефинирани се 2 критериуми. повеќе

Побарајте понуда

Ако сте корисник што ги исполнува критериумите за учество на пазарот на електрична енергија, Ве м... повеќе

Нашите Менаџери за клучни корисници

За детална стручна поддршка Ве молиме контактирајте ги нашата менаџери за клучни корисници повеќе

Референтна листа

Компании кои ни ја дадоа својата доверба повеќе

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Плоштад Македонија, бр. 1
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]