Побарајте понуда

Ако сте корисник што ги исполнува критериумите за учество на пазарот на електрична енергија, Ве молиме контактирајте го Вашиот Менаџер за клучни корисници  за да Ви подготви понуда специјално прилагодена на Вашите потреби.

Доколку сеуште немате одговорен Менаџер за клучни корисници, Ве молиме побарајте специјално прилагодена понуда тука. Ние ќе Ви го доделиме најсоодветниот Менаџер за клучни корисници според Вашиот регион и според особеностите на Вашиот бизнис.

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Плоштад Македонија, бр. 1
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]